BROUMSTAV

Aktuality

Anketa

V tuto chvíli neprobíhá žádná anketa.

Politika EMS

Environmentální politika společnosti BROUMSTAV s.r.o. Vedení společnosti BROUMSTAV s.r.o. vyjadřuje tímto dokumentem své rozhodnutí ke zmírnění dopadů svých činností a služeb do životního prostředí zavést a udržovat environmentální systém řízení podle mezinárodní normy ISO EN ČSN 14001. Za tímto účelem vyhlašuje vedení společnosti svou následující environmentální politiku:

 

V rámci své podnikatelské činnosti zaměřené na realizaci, výstavbu, udržování a odstraňování bytové, občanské a průmyslové výstavby, vč. projektové činnosti se společnost zavazuje:

 

1) Dodržovat všechny platné legislativní normy a jiné přijaté požadavky pro ochranu životního prostředí svých prací a služeb a vlastní kontrolní činností plnění těchto požadavků kontrolovat.

2) Stanovováním cílů a jejich vyhodnocováním snižovat negativní vlivy své stavební a související činnosti na životní prostředí a neustále zlepšovat vlastní environmentální systém řízení.

3) V rámci stavebních a ostatních činností uplatňovat šetrné přístupy k životnímu prostředí a tím předcházet znečistění, zejména uplatňováním nových postupů a materiálů a vzděláváním a motivováním vlastních zaměstnanců.

4) Odpovědně se zabývat připomínkami státní správy, zaměstnanců a veřejnosti týkajících se vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

5) Poskytovat veřejnosti, investorům, obchodním partnerům a dalším osobám důležité informace v oblasti řízení ochrany životního prostředí ve společnosti.

6) Snažit se o zapojování svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a minimálně od nich vyžadovat plnění všech platných legislativních požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

7) Soustavně zvyšovat povědomí u svých zaměstnanců o vlivech činností na životní prostředí.

 

 

V Broumově dne 2.11.2007

Hlavní jednatel společnosti: Josef Barvíř

Jednatel společnosti: Václav Říčař