BROUMSTAV

Aktuality

Anketa

V tuto chvíli neprobíhá žádná anketa.

Politika JAKOSTI

          

          Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou jakosti, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, všech pracovníků. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje zkušebním technikem, řidícím pracovníkem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naši společnosti.

  • Odběratel je hlavním hodnotilelem jakosti našich činností, zavedením systému zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou jakost.
  • Vytváříme podmínky proto, aby výsledek naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.
  • Každý pracovník nese odpovědnosti za výsledky své práce.
  • Zabezpečování jakosti nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
  • Jakost spolu vytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro prosperitu společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku jakosti a vytvářet potředné zdroje pro její prosazování

V Broumově dne 20.5.2005

Hlavní jednatel společnosti: Barvíř Josef

Jednatel společnosti: Říčař Václav